KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Županijski koordinator: Ivica Švaljeg 091 529 1874; ivo.kif@gmail.com

 

Popis osoba zaduženih za organizaciju kvalifikacijskih turnira

 

Grad

Datumi igranja

Voditelj turnira

Kontakt podaci mobitel/e-mail

Križevci

19.04.

Ivica Švaljeg

091 529 1874, ivo.kif@gmail.com

Koprivnica

31.03. OŠ Đuro Ester – kvalifikacije

02.04. OŠ Braća Radić u 9 sati i u 15:30 sati

Igor Sedlanić

isedlan@gmail.com

Đurđevac

 

Ivor Tkalec Bolteković

 

Gornja Rijeka

21.03.

Goran Mamić

goran.mamic72@gmail.com

Orahovec

 

Saša Šikić

sasa_sikic@yahoo.com

Kalnik

 

Igor Sedlanić

isedlan@gmail.com

Sveti Ivan Žabno

20.03.

Predrag Uremović

puspinmaster@gmail.com

 

 

Županijsko finale će se održati u Križevcima 24.04.2017