SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Županijski koordinator: Aleksandar Kolić 098 658285; akolic@hotmail.com

 

Popis osoba zaduženih za organizaciju kvalifikacijskih turnira

Grad

Datumi igranja

Voditelj turnira

Kontakt podaci mobitel/e-mail

Sisak

 

Dunja Babić

099 447 4443

Kutina

 

Željko Mezak

098 688 325

Petrinja

 

 

 

Novska, Raić, Jasenovac

 

 

 

Topusko

 

Ivan Pavković

098 644 923

Gore

 

Ivan Pavković

098 644 923

Glina

 

Ivan Pavković

098 644 923