VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Županijski koordinator: Slavko Baketa 095-321-0660; email: 1961sb@gmail.com

 

Popis osoba zaduženih za organizaciju kvalifikacijskih turnira

 

Grad

Datumi igranja i kategorije

Voditelj turnira

Kontakt podaci mobitel/e-mail

Vukovar

 

 

Slavko Baketa

Nogometna škola Mali vukovarac

204. vukovarske brigade56

32000 VUKOVAR

095-321-0660; email: 1961sb@gmail.com

Ilok

 

Ivan Ćorić

095-387-3271; poivancoric@gmail.com

Ivankovo

 

 

Ivan Žgela

Rojicani 103, 32281 Ivankovo

098-992-6724; zgela2009@live.com