Disciplinska komisija

Disciplinski pravilnik Sportskih igara mladih propisuje postupak i kazne za: natjecatelje, voditelje natjecatelja, voditelje sportova, suce i zapisničare, županijske i regionalne koordinatore, ako u tijeku svoje sportske djelatnosti i aktivnosti prekrše odredbe Pravilnika i koji na drugi način narušavaju ugled Igara i natjecanja.

Svrha kažnjavanja pomaže pravilnom odgoju djece i mladih te ostalih sudionika i da osigura pravilnu primjenu propisa SIM te da utječe na počinitelje i ostale osobe na koje se odnose ove odredbe da ne čine prekršaje.

Za utvrđivanje nepravilnosti i određivanje kazni odgovorna je Disciplinska komisija SIM, potom županijski koordinator natjecanja, a nakon njega voditelji sportova. Disciplinska komisija SIM se sastoji od tri člana. Predsjednika i dva člana komisije. Predsjednik komisije je: Dragutin Marijanović, a članovi komisije su: mr. sc. Damir Božinović i Tomislav Gudić

Žalbe se podnose pisanim putem, najkasnije sljedeći dan do 12.00 sati te iste se najavljuju upisivanjem u zapisnik nakon završetka utakmice.

Protiv odluke o prekršaju tj. kaznama može se izjaviti žalba tijelu drugog stupnja. Žalba se podnosi pismeno u roku od 24 sata od primitka odluke.

Žalba se predaje na: